Calorie Counting para sa Weight Loss

Excellent article from “The Hormonal Endocrinologist.” 🙂

The Hormonal Endocrinologist

Upang malaman kung tama ang iyong timbang para sa iyong height:

Body Weight (kg) / Height (m2)

Halimbawa, ako ay 5’ feet at 4 inches = 1.62 meters (5 foot 4′ = 64 inches = 162 cm = 1.62 m), at ang aking timbang ay 58 kg:

58 kg / 1.622 = 22.1 (ang aking BMI)

Ikumpara sa susunod na chart ang resultang makukuha:

Mga Antas ng BMI para sa mga Pilipino

Underweight< 18.5 kg/m2
Normal18.5 – 23.9 kg/m2
Overweight24 – 27.5 kg/m2
Obese> 27 kg/m2

Ang normal na BMI para sa mga Pilipino ay nasa 18.5 hanggang 23.  Mas mababa sa 18.5 ay underweight, at and sobra naman sa 23.9 ay overweight o obese.

Upang maabot ang nais na timbang natin, isa mga epektibong weight loss strategies ay ang pagbibilang ng calories.  Ang ating pagkain ay may katumbas na caloric…

View original post 355 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s